Chùa Thiểm Khê (Thủy Nguyên, Hải Phòng)

Chùa Thiểm Khê (Thủy Nguyên, Hải Phòng)

Chùa Thiểm Khê tên chữ là Hoa Linh tự, được dựng trên sườn núi Thiểm trước thung lũng rộng, bên phải có núi Chùa Hang, bên trái là núi Mẫu Ba. 

Di sản

Nơi đây còn bảo lưu nhiều pho tượng quý, có giá trị nghệ thuật cao, được xếp vào loại tượng gỗ cổ nhất còn lại ở nước ta, đó là: bộ Tam Thế, bộ Di Đà Tam Tôn, Quan âm Chuẩn Đề, hai pho Bồ Đề Đạt Ma, Tượng Bồ Tát, Ngọc Hoàng và Nam Tào Bắc Đẩu, Thích Ca sơ sinh và cuối cùng là tượng Đức Ông và Thánh Tăng …

Hai pho tượng có niên đại cổ nhất và cũng là những pho tượng đẹp nhất là tượng Quan âm Chuẩn Đề và tượng A-di-đà. Pho A-di-đà ngồi ở trung tâm Phật Điện, hai bên có trợ thủ là Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại thế chí Bồ Tát hợp thành bộ Di Đà Tam Tôn. A-di-đà là pho tượng to cao nhất chùa.  Tượng cao đến 2m. Đầu tượng chạm kiểu “bụt ốc”, nổi chỏm “nhục kháo”.

Pho Quan âm Chuẩn Đề to bằng người thực (cao 1,12m) trong thế ngồi kiết già, phu toạ toàn phần trong thể hình tháp vững chãi, mang nhiều nét kế thừa tượng Quan âm chùa Bút Tháp, chùa Bối Khê. Bệ tượng là một đài sen ba lớp cánh ngửa, cánh sen múp phồng, cong vênh như nở mãn khai.

Tượng có 10 đôi tay, du khách thường bị quyến rũ đến đắm say bởi những cánh tay để trần trong các thế ấn quyết mà lại như đang trong động tác múa liên hoa.

  • Đôi tay trên cùng đỡ hai dải mây thiêng, ẩn hiện ặt trời, mặt trăng như biểu hiện ánh sáng vô lượng của Phật pháp chiếu rọi suốt ngày đêm, không gì ngăn cản nổi.
  • Đôi tay thứ hai: Tay phải trong thế ấn thuyết pháp. Tay trái cầm bình nước cam lồ để diệt trừ 108 phiền não cho chúng sinh.
  • Đôi tay thứ ba: Tay phải như đỡ cuốn kinh Phật, biểu hiện cho Phật pháp vô lượng vô biên. Tay trái cầm pháp loa cảnh tỉnh.
  • Đôi tay thứ tư: Cầm ghi vật, chưa xác định được là vật gì.
  • Đôi tay thứ năm: Tay phải cầm một linh vật, tay trái cầm hoa sen, biểu hiện của bản thể chân như.
  • Đôi tay thứ sáu: Tay phải cầm chuông cảnh tỉnh, tay trái cầm cành dương liễu tùy duyên mà hóa độ.
  • Đôi tây thứ bẩy: Tay phải đỡ một dải mây thiêng, tay trái trong thế ấn gia trì bổn tôn.
  • Đôi tay thứ tám chắp trước ngực trong thế chuẩn đề, hội cho Quan âm một siêu lực vô lượng.
  • Đôi tay thứ chín trong thế ấn liên hoa. Đôi tay thứ mười đặt trên lòng đùi, trong thế ấn tam muội.
  • Đôi tay thứ mười đặt trên lòng đùi trong thế ấn tam muội.

Tham khảo

Sách “Chùa Cổ Hải Phòng” (tập 1 – NXB Hải Phòng)

4.2/5 (4 bình chọn)
Chia sẻ
Chua Thiem Khe

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *