Chùa Tịnh Lâm (Thạch Hà, Hà Tĩnh)

Chùa Tịnh Lâm (Thạch Hà, Hà Tĩnh)

Vị trí

Chùa Tĩnh Lâm dựng trên rú Trò (Sò) – Ở làng Nghĩa Sơn, thường gọi là chùa Tịnh, chùa Trò (Sò), chùa Nghĩa Sơn xã Đức Lâm, tổng Thượng Nhị, nay là xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh.

Lược sử

Chùa dựng đời Lê, theo truyền ngôn thì do một bà phi của chú Trịnh khởi xướng.

Trong chùa, hiện còn hai bia đá. Bia thứ nhất hình trụ vuông, văn bia đề khắc năm Tân Vị, niên hiệu Long Đức đời Lê Thần Tông (1631), ghi công đức thập phương quyên cúng xây chùa. Ngoài các tăng ni còn có nhiều quý tộc lớn: Chánh nội phủ họ Đậu; Thạch khê hầu họ Nguyễn và phu nhân; Thái bảo phú quận công họ Trịnh, cùng vị thiếp họ Lê và con trai Trịnh Thọ; Đô đốc phủ Lệ quận công họ Trần Hậu và phu nhân họ Nguyễn; Trụ quốc Thọ lâm hầu họ Trần và phu nhân họ Nguyễn; Đô đốc phủ Đương quận công họ Trương và phu nhân họ Trương; Đô đốc phủ Hà quận công họ Lê và phu nhân họ Nguyễn; Thọ nham hầu họ Nguyễn và phu nhân họ Phan; Đô sứ Thạch xuyên hầu họ Âu và phu nhân họ Phan; Đô sứ Thạch xuyên hầu họ Âu và phu nhân họ Trình; Dương võ hầu họ Trần và phu nhân họ Nguyễn; Nhân phú hầu họ Phan và phu nhân họ Mạc; Liêu quận công họ Trịnh; Công chúa họ Trịnh; Nhân lộc hầu họ Nguyễn và phu nhân họ Phan….

Như vậy, chùa được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ XVII. Dưới triều Lê – Nguyễn, chùa được sửa chữa nhiều lần. Lần trùng tu gần nhất vào những năm đầu đời Thành Thái, cuối Thế kỷ XIX, do vị hữu quan họ Nguyễn ở Kỳ Xuyên đứng ra kêu gọi quyên góp và trông coi việc thi công.

ấm bia thứ hai khổ 130cm x 86cm do Tuần phủ Hà Tĩnh Liên ĐÌnh Tôn Thất Hân (1854 – 1943) dựng vào dịp trùng tu chùa này. Văn bia đề ngày lành tháng bảy năm Thành Thái thứ 11 (1899), có đoạn ngợi ca cảnh chùa (dịch):

“Tịnh Lâm, xưa là chùa Nghĩa Sơn, thuộc Đức Lâm, Thạch Hà, là một trong tám cảnh đẹp vùng quanh thành Hà Tĩnh vậy…Nhân khi rảnh rỗi, có hứng thú (tôi) cùng hai vị đồng liêu là quan Bổ, quan Án, lên tới đây xem phong cảnh, thấy quả núi nhỏ này quả là một hòn Ngư đỉnh Thíu…. Ngọn đá dựng trước cổng đón mây xanh ùa vào, sông dài chảy dưới tường vấn quanh dải lục. Bên tả bên hữu hai ngôi chùa Thành Sơn, Cảm Sơn đứng đối sách, tạo cảnh cho một vùng, thật là cái đẹp nhóm lại nơi này vậy”.

Chùa dựng trên đỉnh đồi, ngoảnh về hướng Tây Nam. Ngày nay, nhà tăng và các công trình phụ không còn, nhưng Tam quan và hai ngôi tiền, hậu đường qua hơn nửa Thế kỷ bỏ phế, đã hư hỏng nặng, vẫn vững chãi. Tượng Phật, tự khí, đối liễn phần lớn đã mất. Nhân dân còn giữ được quả chuông đồng do chính những người thợ đúc đồng Đức lâm đúc vào năm Ất Mão, đời Duy Tân (1915).

Chấm điểm
Chia sẻ
CHUA-TINH-LAM-THACH-HA-HA-TINH (3)

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *