Cụm Đền, Chùa Thọ Quang (Kim Động, Hưng Yên)

Cụm Đền, Chùa Thọ Quang (Kim Động, Hưng Yên)

Vị trí

Đền, chùa Thọ Quang, xã Thọ Vinh, được xây dựng trên khu đất “long hổ cùng chầu” nằm ngay đầu làng, bên đường giao thông liên huyện và cách sông Hồng hơn một cây số.

Tên gọi

Chùa Thọ Quang tên chữ là Hưng Long Tự, hiện còn lưu giữ một số di tích văn hóa: bệ đá hoa sen có niên đại thời Mạc; câu đối lòng máng, tượng Phật.

Giá trị lịch sử

Từ năm 1939 đến năm 1945, các tổ chức cứu quốc đã dựa vào di tích hoạt động công khai tuyên truyền Tự do dân chủ, truyên truyền đường 101, chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương, của cách mạng.

Trong kháng chiến chống Pháp, tổ Đảng của thôn xã thường tổ chức họp bí mật trong hậu cung, hầm bí mật được đào ngay trong hậu cung và dưới bệ đá để che dấu bảo vệ cán bộ cách mạng trong lúc nguy cấp. Trong suốt 9 năm (1946 – 1954), đền chùa luôn được coi là một trong những cơ sở quan trọng góp phần vào cuộc kháng chiến thắng lợi.

Đôi nét về chùa

Chùa được dựng từ thời Hậu Lê, kiến trúc kiểu chữ Quốc (H), trước sân chùa có cây hương đá có niên hiệu Chính Hòa nhị niên (1681). Hầu hết các tượng trong chùa đều được làm cuối thời Hậu Lê đầu thời Nguyễn, chuông đồng được đúc năm Gia Long thứ 13 (1814).

Di tích quốc gia

Cụm đền, chùa Thọ Quang được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia ngày 27 tháng 4 năm 1999.

Tham khảo

  • Trích “Phật giáo Hưng Yên xưa và nay”, tác giả Nguyễn Đại Đông
Chấm điểm
Chia sẻ
schema-logo

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *