Cụm di tích Đình, Đền, Chùa Hải Yến (Tiên Lữ, Hưng Yên)

Cụm di tích Đình, Đền, Chùa Hải Yến (Tiên Lữ, Hưng Yên)

Thông tin cơ bản

Vị trí

Đình, đền, chùa Hải Yến được xây dựng ở nơi đất tốt có “long chầu, hổ phục”, có mối xông thành núi. Đó là nơi đóng quân của Chiêu Công cùng các tướng lĩnh của ông. Chùa Hải Yến còn gọi là chùa Hồng Ân (Hồng Ân Tự). Ngôi chùa hiện còn lưu giữ được hệ thống tượng Phật quý có giá trị nghệ thuật cao.

Địa lý

Xưa Hải Yến gọi là xã Hải Thiên, huyện Tiên Lữ, phủ Khoái Châu; giữa thế kỷ XIX gọi là xã Hải Yến, tống Hài Yến, phủ Khoái Châu; sau cách mạng tháng Tám gọi là thôn Hải Yến, xã Quốc Trị, huyện Tiên Lữ.

Lịch sử

Những năm 1944 – 1945, cán bộ Việt Minh thường xuyên về đình, chùa tuyên truyền vận động phong trào cách mạng. Đội tự vệ Hải Yến được thành lập và luyện tập ngay từ năm 1944, để chuẩn bị cho cao trào cách mạng 1945.

Năm 1946, quân Pháp tái xâm lược nước ta, đình và chùa là nơi diễn ra các cuộc họp bàn kế sách đánh địch trên đê sông Luộc và đường 39. Trong cung cấm dưới bệ tượng đình, đền, chùa được đào hầm bí mật để nuôi giàu cán bộ.

Hàng năm, vào ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch ở đình, đền, chùa Hải Yến lại mở hội để tưởng niệm đức Cao Sơn, người đã hy sinh thân mình để bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Di tích quốc gia

Di tích được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng và công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia ngày 5 tháng 2 năm 1994.

Tham khảo

  • Trích “Phật giáo Hưng Yên xưa và nay”, tác giả Nguyễn Đại Đồng, Nxb Văn học, 2012, tr. 220-221.
Chấm điểm

Hình ảnh

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)