Cụm di tích Đình, Đền, Chùa Hải Yến (Tiên Lữ, Hưng Yên)

Cụm di tích Đình, Đền, Chùa Hải Yến (Tiên Lữ, Hưng Yên)

Vị trí

Đình, đền, chùa được xây dựng ở nơi đất tốt có “long chầu, hổ phục“, có môi xông thành núi. Đó là nơi đóng quân của Chiêu Công cùng các tướng lĩnh của ông.

Địa lý

Xưa Hải Yến gọi là xã Hải Thiên, huyện Tiên Lữ, phủ Khoái Châu; giữa thế kỷ XIX gọi là xã Hải Yến, tống Hài Yến, phủ Khoái Châu; sau cách mạng tháng Tám gọi là thôn Hải Yến, xã Quốc Trị, huyện Tiên Lữ.

Tên gọi

Chùa Hải Yến còn gọi là chùa Hồng Ân (Hồng Ân Tự). Ngôi chùa hiện còn lưu giữ được hệ thống tượng Phật quý có giá trị nghệ thuật cao.

Lịch sử

Những năm 1944 – 1945, cán bộ Việt Minh thường xuyên về đình, chùa tuyên truyền vận động phong trào cách mạng. Đội tự vệ Hải Yến được thành lập và luyện tập ngay từ năm 1944, để chuẩn bị cho cao trào cách mạng 1945.

Năm 1946, quân Pháp tái xâm lược nước ta, đình và chùa là nơi diễn ra các cuộc họp bàn kế sách đánh địch trên đê sông Luộc và đường 39. Trong cung cấm dưới bệ tượng đình, đền, chùa được đào hầm bí mật để nuôi giàu cán bộ.

Hàng năm, vào ngày 7-3 âm lịch ở đình, đền, chùa Hải Yến lại mở hội để tưởng niệm đức Cao Sơn, người đã hy sinh thân mình để bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Di tích quốc gia

Di tích được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng và công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 5 tháng 2 năm 1994.

Tham khảo

  • Trích “Phật giáo Hưng Yên xưa và nay”, tác giả Nguyễn Đại Đông
Chấm điểm
Chia sẻ
Cum-di-tich-Hai-Yen-Tien-Lu-Hung-Yen (1)

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *