Cụm Đình, Chùa Đống Long (Kim Động, Hưng Yên)

Cụm Đình, Chùa Đống Long (Kim Động, Hưng Yên)

Đình, chùa Đống Long được dựng vào thời Hậu Lê và chùa được trùng tu vào đời vua Lê Hy Tông. Vào năm 1995, chùa lại được trùng tu thêm 1 lần nữa.

Hệ thống thờ tự

Chùa Đống Long có tên chữ là Khai Nguyên Tự. Tiền đường đặt tượng Hộ Pháp, đức Thánh Hiền, Đức Ong. Bên phải tiền đường treo chuông đồng lớn niên hiệu Cảnh Thịnh năm thứ nhất (1793) ghi “Khai Nguyên tiền tự“, giữa bài trí nhang án sơn son thiếp vàng. Trân nóc là bức đại Tự “Thiên hoa đài thượng” và “Vạn đức từ tôn“. Tòa thượng điện bài trí 3 pho Tam thế, A di đà, Quan Thế Âm Bồ tát… Sau Tam bảo là 3 gian thờ Mầu. Toàn bộ hệ thông tượng pháp gổm 33 pho, chất liệu gỗ và đồng, có niên đại sớm nhà Hậu Lê (1793) còn đồng bộ.

Trùng tu

Trước tháng Tám năm 1945, Nhật dùng chùa làm nơi chứa thóc. Cách mạng tháng Tám, Việt Minh đã phá kho thóc chia cho dân nghèo, sau đó nhân dân địa phương trùng tu xây mới lại trên nền móng cũ.

Lễ hội chùa được tổ chức vào ngày 10 tháng Ba âm lịch hàng năm.

Di tích quốc gia

Cụm đình, chùa Đống Long được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 28 tháng 12 năm 2001.

Tham khảo

  • Trích “Phật giáo Hưng Yên xưa và nay”, tác giả Nguyễn Đại Đông
Chấm điểm
Chia sẻ
schema-logo

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *