Đình Nông Trang (Việt Trì, Phú Thọ)

Đình Nông Trang (Việt Trì, Phú Thọ)

Thông tin cơ bản

Phú Thọ là mảnh đất của những người anh hùng. Nếu có dịp tham quan nơi này bạn đừng quên ghé thăm địa chỉ đỏ – Đình Nông Trang. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử ngôi đình vẫn uy nghi và trở thành điểm tự tinh thần cho người dân địa phương. Đồng thời lưu giữ nét đẹp, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” bao đời nay của cha ông ta.

Vị trí

Đình Nông Trang là di tích lịch sử văn hóa nằm trên địa bàn phường Nông Trang, trung tâm thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Lược sử

Thế kỷ X vùng đất Phú Thọ có vai trò đặc biệt quan trọng. Là quê hương và nơi đóng quân của thế lực họ Kiều với Kiều Công Tiễn là vị tiết độ sứ cuối cùng thời Bắc thuộc. Tiếp tục đến thời Loạn 12 sứ quân, Địa bàn phường Nông Trang cũng như cả thành phố Việt Trì và các huyện phía đông tỉnh Phú Thọ thuộc vùng kiểm soát của sứ quân Kiều Công Hãn, nửa phía tây thuộc lãnh địa của sứ quân Kiều Thuận.

Năm 967, Đinh Bộ Lĩnh đã về đây đánh sạch 12 sứ quân và được người dân địa phương ủng hộ. Tương truyền, khu vực đình Nông Trang xưa là địa điểm tập kết lực lượng nghĩa quân do Đinh Bộ Lĩnh lãnh đạo. Chiến tranh kết thúc năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế. Đinh Tiên Hoàng đã khẳng định được nền độc lập, tự chủ của đất nước bằng cách xưng đế, đặt tên nước riêng là Đại Cồ Việt, đặt niên hiệu riêng là Thái Bình. 

Để tưởng nhớ đến vua Đinh Tiên Hoàng, dân làng Nông Trang đã dựng đình thờ để nhắc nhở nhau nhớ về cội nguồn. Suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Đình Nông Trang còn ghi nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng. Sau cách mạng tháng 8/1945 Đình là trụ sở quân dân du kích nơi bầu Ủy Ban lâm thời. Đây chính là nơi đặt hòm phiếu để nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên vào ngày 6/1/1946. Đây cũng là nơi quyên góp tiền, gạo ủng hộ kháng chiến, nơi mở lớp “bình dân học vụ”…Trải qua hơn 10 thế kỷ mặc dù Đình Nông Trang đã thể hiện rõ lòng tri ân sâu sắc của nhân dân với cha ông.

Kiến trúc

Đình Nông Trang được thiết kế theo kiểu chữ Đinh 3 gian 2 chái đại bái, 2 gian hậu cung, mái lợp ngói mũi hài, tường xây gạch đá ong một loại vật liệu có sẵn đặc trưng của vùng trung du Phú Thọ. Đình quay hướng Nam, phía trước là một ao rộng có cây đa, cây si cổ thụ xòe tán phủ xuống ngôi đình. Ngôi đình cổ với kiến trúc thời Nguyễn đã bị xuống cấp. Đến năm 1929, đình Nông Trang đã được tu bổ và được trùng tu, sửa chữa để khang trang và bề thế hơn.

Ngày 21/1/2016, Phường Nông Trang đã tổ chức lễ khởi công, tu bổ và tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Nông Trang. Tổng kinh phí dự toán được phê duyệt trên 5 tỷ 266 triệu đồng do UBND phường Nông Trang làm chủ đầu tư.

Trong tổng thể khu di tích đình Nông Trang còn có nhà Bia tưởng niệm phường Nông Trang được xây dựng từ năm 2011 và ghi danh 108 liệt sĩ, tháng 3 năm 2014, công trình đã được tu bổ lại đúng dịp kỷ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sĩ.

Lễ hội

Lễ hội đình Nông Trang được tổ chức thường xuyên mỗi năm vào ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Không khí lễ hội được chuẩn bị trước đó nhiều ngày, người dân náo nức đến ngày hội làng. Người xa quê kéo khách về, người trong phố mời bạn đến. Trong lễ hội đình Nông Trang còn diễn ra một số trò diễn, trò chơi giải trí, thi tài, sinh hoạt văn nghệ như: Chọi gà, bịt mắt bắt dê, kéo co… phong phú đa dạng tăng thêm sức hấp dẫn của lễ hội truyền thống. 

Tham khảo

  • https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%ACnh_N%C3%B4ng_Trang
  • http://wikimapia.org/38133542/vi/%C4%90%C3%ACnh-N%C3%B4ng-Trang

_________________________

Các ngôn ngữ khác 

Tiếng Anh (English)

Phu Tho, the land of heroes, is home to Nong Trang Temple, an important historical and cultural relic located in Nong Trang Ward, the center of Viet Tri City. The temple has endured many historical changes but remains majestic and serves as a spiritual pillar for the local people, preserving the tradition of “remembering the source when drinking water.” In the 10th century, Phu Tho was the homeland and garrison of the Kieu family. In 967, Dinh Bo Linh came here to defeat the 12 warlords and was supported by the villagers, subsequently founding the nation of Dai Co Viet. To honor Dinh Tien Hoang, the villagers of Nong Trang built a temple to worship him. Throughout history, Nong Trang Temple has marked many important events, such as being the headquarters of the guerrilla forces after the August Revolution of 1945 and the polling station for the first National Assembly election. The temple is designed in the shape of the Chinese character “Dinh,” with three main halls and two wings, a rear hall, a tiled roof, and walls made of laterite bricks. The Nong Trang Temple Festival takes place on the 8th day of the first lunar month every year, attracting many locals and visitors.

Tiếng Trung (Chinese)

富寿省,这片英雄的土地,是农庄庙的所在地,这是一座重要的历史文化遗迹,位于越池市中心的农庄坊。虽然经历了许多历史变迁,但这座庙宇依然雄伟,并成为当地人民的精神支柱,保存着“饮水思源”的传统。十世纪时,富寿省是桥氏家族的故乡和驻地。967年,丁部领来到这里,击败了12位割据军阀,得到了村民的支持,随后建立了大瞿越国。为了纪念丁先皇,农庄村的村民建了一座庙来祭拜他。纵观历史,农庄庙记录了许多重要事件,如1945年八月革命后,这里曾是游击队的总部,也是首次国会选举的投票站。庙宇设计为“丁”字形,有三间主要殿堂和两个侧厅,一个后殿,铺有瓦片的屋顶和用红土砖建成的墙壁。农庄庙会每年在农历正月初八举行,吸引了众多当地居民和游客。

Tiếng Pháp (French)

Phu Tho, la terre des héros, abrite le temple de Nong Trang, un important vestige historique et culturel situé dans le quartier de Nong Trang, au centre de la ville de Viet Tri. Le temple a traversé de nombreux changements historiques, mais reste majestueux et sert de pilier spirituel pour les habitants locaux, préservant la tradition de “se souvenir de la source en buvant de l’eau”. Au Xe siècle, Phu Tho était la patrie et la garnison de la famille Kieu. En 967, Dinh Bo Linh est venu ici pour vaincre les 12 seigneurs de guerre et a été soutenu par les villageois, fondant ensuite la nation de Dai Co Viet. Pour honorer Dinh Tien Hoang, les villageois de Nong Trang ont construit un temple pour l’adorer. Tout au long de l’histoire, le temple de Nong Trang a marqué de nombreux événements importants, tels que le siège des forces de guérilla après la Révolution d’août 1945 et le bureau de vote pour la première élection de l’Assemblée nationale. Le temple est conçu en forme de caractère chinois “Dinh”, avec trois halls principaux et deux ailes, une salle arrière, un toit en tuiles et des murs en briques de latérite. Le festival du temple de Nong Trang a lieu le 8e jour du premier mois lunaire chaque année, attirant de nombreux habitants et visiteurs.

Chấm điểm

Hình ảnh

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)