Thiền sư Ông Đạo Giả ( 902 – 979 )

Thiền sư Ông Đạo Giả ( 902 – 979 )

Thân thế cuộc đời


Thiền sư Ông Đạo giả (902 – 979), thuộc đời thứ 11, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi.

Thiền sư họ Lữ quê làng Cổ Pháp, tuổi nhỏ đã không thích việc đời. Sau theo Đinh trưởng lão xuất gia và đắc pháp.

Sư trụ trì ở chùa Song Lâm làng Phù Ninh, phủ Thiên Đức. Niên hiệu Thái Bình thứ mười triều Đinh (979) nhằm năm Kỷ Mão, Thiền sư viên tịch, thọ bảy mươi tám tuổi.

Tham khảo


  • Sách “Thiền sư Việt Nam”, Thích Thanh Từ, DL 1999 – PL 2543

Chấm điểm
Chia sẻ
Thiền sư Ông Đạo Giả

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm liên quan
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

pexels4035926