Chỉ Thiện xã Vũ tộc

Chỉ Thiện xã Vũ tộc

Thông tin cơ bản

Chỉ Thiện xã Vũ tộc
止善社武族
Kí hiệu: 19359
Thác bản bia xã Chỉ Thiện 止善社, sưu tầm ở xã Trường An tổng Mễ Lâm phủ Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 70 x 115 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đinh Sửu Bảo Đại thứ 12 (1937).
Người soạn: Vũ Đình Thường 武廷嘗; Vũ Đình Nhân 武廷仁.
Chủ đề:
– Lịch sử làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Tác giả thuật việc ông nội và anh em ông là người lập ấp này. Tiếp đến là việc họ Đỗ xây dựng nghĩa địa. Nhớ đến công lao của ông cha, ông Đỗ Văn Mẫn cùng con cháu xuất tiền để xây thánh đường và 2 ngôi sinh phần cho cha mẹ để tỏ lòng đền đáp công lao.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)