Chiêu nghi tự sự bi ký/ Vĩnh Trị khoán văn/ Tế điền trục phận xứ sở/ Tế vật nghi tiết lệ

Chiêu nghi tự sự bi ký/ Vĩnh Trị khoán văn/ Tế điền trục phận xứ sở/ Tế vật nghi tiết lệ

Thông tin cơ bản

Chiêu nghi tự sự bi ký/ Vĩnh Trị khoán văn/ Tế điền trục phận xứ sở/ Tế vật nghi tiết lệ
昭儀祀事碑記/永治券文/祭田逐分處所/祭物儀節例
Kí hiệu: 13079/13080/13081/13082
Thác bản bia thôn Ôi Lỗi xã Hoa Xá huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣華舍社偎磊村, sưu tầm ở lăng Chiêu Nghi xã Phương Xá tổng Phương Xá huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 4 mặt, khổ 68 x 130cm, gồm 71 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, có chữ húy: cửu .
Niên đại: Đức Nguyên thứ 2 (1675).
Người soạn: Hồ Sĩ Dương 胡士陽; quê quán: xã Hoàn Hậu huyện Quỳnh Lưu Nghệ An; học vị: Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Nhâm Thìn niên hiệu Khánh Đức thứ 4 (1652) đời vua Lê Thần Tông; chức vị: Đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, Bồi tụng Công bộ Thượng thư, tước Quận công.
Người viết: Phạm Đắc Gia 范得家; quê quán: xã Hồng Thị huyện Gia Phúc; chức vị: Thị nội Thư tả, Huyện thừa, tước Diễn Phái nam.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Cung tần Chiêu Nghi là Đặng Thị Cúc người thôn Ôi Lôi xã Hao Xá là con của quan Tả hiệu điểm tước Văn Xá hầu Đặng Quang Tiến và bà Bùi Thị Tính. Năm 14 tuổi bà vào phủ Chúa hầu chúa Trịnh Tạc. Bà đã bỏ tiền và ruộng để tu sửa miếu vũ, cấp tự điền cho dân xã cày cấy lo việc hương khói. Khi bà mất, Thánh thượng rất thương xót cho chôn cất chu đáo, lại cho dân xã Phương Xá được làm tạo lệ, được miễn sưu sai tạp dịch quanh năm lo việc thờ cúng. Tự điền để lo việc thờ cúng bà Đặng Thị Cúc là 13 mẫu. Ghi rõ thước sào, vị trí của từng thửa ruộng. Quan viên, hương lão và dân làng đã lập khoán việc quy định rõ thể lệ cúng tế bà hàng năm. Ghi vị trí, số lượng và diện tích các thửa ruộng cúng. Có bài văn tế bà Đặng Thị Cúc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)