Chiêu Phúc tự bi ký

Chiêu Phúc tự bi ký

Thông tin cơ bản

Chiêu Phúc tự bi ký
昭福寺碑記
Kí hiệu: 13153/13154
Thác bản bia xã Cao Duệ huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣高裔社, sưu tầm ở miếu xã Cao Duệ tổng Thị Đức huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 80 x 130cm, gồm 42 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Dương Hòa thứ 3 (1637).
Người khắc: Nguyễn Viết Phú 阮曰富; quê quán: xã Đại Bái huyện Gia Định; chức vị: Tài Lương tử.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Chiêu Phúc là chốn danh lam cổ tích, có chợ phía trước, cầu phí sau, bên phải là đình lớn, bên trái là đền thờ, là nơi chung linh tú khí của đất Hải Dương. Quốc sư giáo chủ vốn tôn sùng chùa Phật được chúa Trịnh Tráng phong cho là Nam Việt quốc sư Pháp Vân giáo chủ, là người đã giúp nước che chở cho dân. Ông đã xuất gia tài xây dựng chùa tạo tượng mua ruộng để làm tự điền lo việc hương khói. Năm Nhâm Thân (1632) mua gỗ lim và các vật dụng khác hết 13 đĩnh bạc và 286 quan tiền; năm Ất Hợi (1635) mua gỗ lim hết 7 đĩnh bạc đến năm Bính Tí (1636) lại mua gỗ lim hết 8 đĩnh bạc và 12 quan tiền, mua 1 mẫu 4 sào 10 thước ruộng đào ao hết 3135 quan tiền v.v… Tổng cộng trước sau ông đã bỏ ra 30 đĩnh bạc và 4316 quan tiền để xây chùa Phật, miếu Thần. Nay dựng bia ghi lại công đức của ngài để lưu truyền cho hậu thế. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)