Chiếu truyền bi kí

Chiếu truyền bi kí

Thông tin cơ bản

Chiếu truyền bi kí
詔傳碑記
Kí hiệu: 2773/2774
Thác bản bia xã Tam Á huyện Gia Định 嘉定縣三椏社, sưu tầm tại đền Nam Giao Học tổ xã Tam Á tổng Tam Á phủ Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 37 x 66 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 450 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Hưng thứ 1 (1801).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Công văn triều đình (sắc, lệnh, chỉ dụ).
– Lịch sử di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Xã Tam Á là nơi có lăng của Học tổ Sĩ Vương, các triều Vua Lê đều ban cho xã làm dân tạo lệ. Vào đời Chiêu Thống đã được miễn trừ tất cả các khoản sưu thuế. Vào ngày 4 tháng 7 năm nay là năm Tân Dậu (1801) lại có chiếu chỉ truyền tới, vậy kính khắc vào bia để lưu truyền lại. Nguyên văn tờ chiếu cho phép dân xã Tam Á được làm tạo lệ như cũ, hàng năm được lấy từ tiền thuế điệu ra 5 quan 4 mạch để dùng vào việc thờ cúng, số tiền và thóc thuế còn lại phải giao nộp lại vào kho. Tạm hoãn các khoản binh dịch và phu sai đê lộ. Đối với xã Thanh Tương, vì nằm bên ngoài phạm vi thành Luy Lâu, không có can dự gì với bên trong thành mà cũng lạm xin làm tạo lệ, cho nên từ nay cắt bỏ tạo lệ của xã này. Cuối bia có bài minh 16 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)