Chính Hòa tứ niên Quý Hợi khoa Tiến sĩ đề danh kí

Chính Hòa tứ niên Quý Hợi khoa Tiến sĩ đề danh kí

Thông tin cơ bản

Chính Hòa tứ niên Quý Hợi khoa Tiến sĩ đề danh kí
正和四年癸亥科進士題名記
Kí hiệu: 1326
Thác bản bia sưu tầm tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 1 mặt, khổ 130 x 170 cm, gồm 40 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 13 (1717)
Người soạn: Nguyễn Kiều 阮翹; học vị: [Tiến sĩ khoa Ất Mùi (1715)]; chức vị: Cẩn sự lang, Hàn lâm viện Hiệu thảo
Người nhuận sắc: Nguyễn Quý Đức 阮貴德; học vị: [Thám hoa khoa Bính Thìn (1676)]; chức vị: Lại bộ Thượng thư, Thiếu phó; tước Liêm Quận công
Người viết chữ: Ngô Bảo 吳寶; quê quán: xã Phú Thị huyện Gia Lâm; chức vị: Thị nội Thư tả Thủy binh phiên
Người viết chữ triện: Nguyễn Đình Huy 阮廷輝; chức vị: Kim quang môn Đãi chiếu; tước Liêu Tường nam
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Ghi việc mở khoa thi Hội năm Quý Hợi niên hiệu Chính Hòa 4 (1683) cùng họ tên quê quán của 18 vị tiến sĩ Hạng Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ gồm 3 người (Trạng nguyên: Nguyễn Đăng Đạo; Bảng nhãn: Phạm Quang Trạch; Thám hoa: Quách Giai), hạng Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân gồm 1 người (Nguyễn Đương Hồ), hạng Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân gồm 14 nguời
Ghi chú: Bia có vết đục chữ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)