Chú giáp hậu bi

Chú giáp hậu bi

Thông tin cơ bản

Chú giáp hậu bi
注甲后碑
Kí hiệu: 18430
Thác bản bia sưu tầm ở đình thôn Chú xã An Chiếu huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 38 x 70 cm, gồm 12 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tân Mùi Bảo Đại thứ 6 (1931).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Xưa nay những ai cúng tiền và ruộng để gửi giỗ, dân làng đều khắc họ tên, ngày giỗ số tiền số ruộng là bao nhiêu vào cột đình. Nhưng nghĩ rằng lâu ngày cột đình bị mối mọt, tất phải thay cột khác không tránh khỏi nhầm lẫn chữ tác đánh chữ tộ. Nay lập bia ghi tên hiệu ngày giỗ số tiền ruộng tiền cúng của những người được bầu hậu để lưu truyền mãi mãi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)