Chư linh bi ký

Chư linh bi ký

Thông tin cơ bản

Chư linh bi ký
諸靈碑記
Kí hiệu: 17091
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Thiên Quang phố Hòa Mã Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 80 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 4 (1892).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây Dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Thiên Quang ở phố Hòa Mã Hà Nội trải lâu ngày hư hại, nay vị sư trụ trì chùa hiệp cùng dân trong thôn tu sửa lại. Nhân dịp này ghi lại họ tên, quê quán, ngày kị của các vị có công đức vào chùa mà được gửi giỗ, bắt đầu từ năm Minh Mệnh thứ 8 (1827) đến các năm Tự Đức 6 (1853) và năm Giáp Tuất (1934).
Ghi chú:- Bia mờ mất nhiều chữ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)