Chúc Thánh Thanh Lâu đẳng tự hương hỏa điền bi

Chúc Thánh Thanh Lâu đẳng tự hương hỏa điền bi

Thông tin cơ bản

Chúc Thánh Thanh Lâu đẳng tự hương hỏa điền bi
祝聖青樓等寺香火田碑
Kí hiệu: 66
Thác bản bia phường Hổ Khẩu huyện Quảng Đức phủ Phụng Thiên
奉天府廣德縣湖口坊, sưu tầm tại đình phường Hồ Khẩu
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 87 cm, gồm 26 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 4 (1622)
Người soạn: Đỗ Trực 杜直; quê quán: xã Lạp Hạ huyện Yên Sơn; học vị: Giám sinh
Chủ đề:
Công văn triều đình
Sinh hoạt làng xã
Lịch sử di tích
Thơ văn
Tóm lược nội dung:
Phường Hồ Khẩu có hai ngôi chùa là Chúc Thánh và Thanh Lâu đều là danh thắng có từ rất lâu, nổi tiếng là linh thiêng Năm Mậu Ngọ (1618) gặp kỳ lũ lớn phủ Chúa sai quan tới chùa cầu đảo được thần phật phù hộ nên thoát khỏi tai nạn Vì thế, đến năm Canh Thân (1620) quan Phủ doãn phủ Phụng Thiên Nguyễn Tự Cường đã xuống khám đạc, dâng khải xin đòi lại số ruộng Tam bảo của hai chùa bị người chiếm đoạt Bia khắc nguyên văn lệnh chỉ của chúa Trịnh Bình An vương hoàn trả ruộng Tam bảo cho hai chùa, trong đó 4 mẫu 3 sào của chùa Chúc Thánh và 6 mẫu của chùa Thanh Lâu Có bài minh 36 câu tóm lược sự việc

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)