Chung các bi kí

Chung các bi kí

Thông tin cơ bản

Chung các bi kí

Kí hiệu: 17809
Thác bản bia thôn Văn Ba xã Quảng Chiếu tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa 紹化府東山縣廣炤總廣炤社文波村, sưu tầm ở chùa bên hữu thôn Văn Ba tổng Viên Chiếu huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 105 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thiệu Trị thứ 7 (1847).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
không rõ.
Tóm lược nội dung:
Bia mờ không tóm tắt đựoc nội dung.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)