Cổ tích thị thí Tam bảo bi

Cổ tích thị thí Tam bảo bi

Thông tin cơ bản

Cổ tích thị thí Tam bảo bi
古跡市施三寶碑
Kí hiệu: 2549
Thác bản bia xã Nghĩa Trang huyện Hoằng Hóa phủ Hà Trung 河中府弘化縣義莊社, sưu tầm tại chợ xã Nghĩa Trang tổng Dương Sơn huyện Mĩ Hóa tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 67 x 106 cm, gồm 23 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 450 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Lợi , Trần .
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 9 (1627).
Người soạn: Dật sĩ Lê Khắc Khoan 黎克寬, tên tự: Đức Chân 德真.
Người viết chữ: Lê Tử Du 黎子瑜, tên tự: Trí Lễ 智禮; chức vị: Tăng lục ty Tăng thống.
Người khắc 1: Lai Văn Tố 來文素; chức vị: thợ đá.
Người khắc 2: Lai Xuân Hi 來春熙; chức vị: thợ đá.
Chủ đề:
Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Miếng đất rộng 4 sào gần đường cái, từ xưa dân vẫn đến họp chợ ngoài trời đã thành lệ. Nay e đời sau có người cậy thế chiếm đoạt, bèn cúng làm của Tam bảo, vẫn dùng để họp chợ để thông thương hàng hóa. Nay lập bia ghi lại, có kí nhận của các quan viên trên dưới trong xã, trong đó có Quận phu nhân Hồ Thị Ngọc Huống, vợ của Nguyên soái Thống quốc chính Thanh Đô vương, quan Trấn thủ Thái phó Cao Quận công, Quận phu nhân Trịnh Thị Ngọc Dương, vợ của Thái bảo Đức Quận công Lương Bật Hầu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)