Cối Sơn tự/Tạo điện bi kí/Nhất tín thí/Nhất quí quan/Hưng công hội chủ/Thiên Lộc xã

Cối Sơn tự/Tạo điện bi kí/Nhất tín thí/Nhất quí quan/Hưng công hội chủ/Thiên Lộc xã

Thông tin cơ bản

Cối Sơn tự/Tạo điện bi kí/Nhất tín thí/Nhất quí quan/Hưng công hội chủ/Thiên Lộc xã
檜山寺/造殿碑記/一信施/一貴官/興功會主/天祿社
Kí hiệu: 10411/10412/10413/10414/10415/10416
Thác bản bia xã Thiên Lộc huyện Nghi Dương phủ Kinh Môn 荊門府宜陽縣天祿社, sưu tầm ở chùa Cối Sơn xã Đại Lộc tổng Đại Lộc phủ Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 6 mặt, khổ 30 x 103cm, gồm 66 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Tộ Kỉ Tị (1629).
Người soạn: Nguyễn Phúc Tuy 阮福綏; quê quán: xã Thiên Lộc huyện Nghi Dương phủ Kinh Môn; học vị: Thượng xá sinh Quốc tử giám.
Người viết: Phạm Vĩnh Thiệu 范永紹.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Cối Sơn là một danh lam cổ tích của địa phương, cầu đảo linh ứng. Nay Chánh đội trưởng Hoàng Văn Gia tự Tuấn Lương Thọ Sĩ tước Phúc Lộc hầu cùng vợ bà Hoàng Thị Ngọc và một người khác như Phạm Vĩnh Tuy, Phạm Trung Tín v.v..; đã hưng công xây thượng điện gồm 3 gian 2 chái, sửa chữa tiền đường, đài hương v.v… Nay công việc xong hoàn tất dựng bia ghi lại việc này, Ghi họ và tên những người có công đức vào việc sửa chữa chùa, trong đó có Quốc mẫu Trịnh Thị Ngọc Dao, Vương phủ tần cung Nguyễn Thị Ngọc Cơ, v.v…
Ghi chú: Không có năm Vĩnh Tộ Kỉ Tị, Vĩnh Tộ thứ 10 là năm Mậu Thìn (1628), năm Kỉ Tị là Đức Long thứ nhất (1629).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)