Công chúa sự tích

Công chúa sự tích

Thông tin cơ bản

Công chúa sự tích
公主事跡
Kí hiệu: 4797/4798
Thác bản bia sưu tầm tại đình xã Du Chàng huyện Gia Bình tỉnh
Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 32 x 97 cm và 47 x 92 cm, gồm 36 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2800 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Niên đại ước đoán: thời Nguyễn.
Người soạn: Nguyễn Bính 阮炳; chức vị: Đông các Đại học sĩ.
Chủ đề:
Sự tích, Thần phả.
Tóm lược nội dung:
Ngọc phả về hai vị công chúa là Lữ Nương và Rồng Nhị ở thời Hai Bà Trưng: Hai vị vốn là dòng dõi của Hùng Vương, chiêu tập hào kiệt bốn phương khởi binh ở thành Phong Châu đánh đuổi Tô Định, giúp Hai Bà Trưng khôi phục đất nước. Về sau khi Hai Bà thất trận, hai vị nhảy xuống sông Đức Giang tự vẫn. Trải các triều, hai vị đều được gia phong mỹ tự, thờ tự dài lâu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)