Công đức bi ký

Công đức bi ký

Thông tin cơ bản

Công đức bi ký
功德碑記
Kí hiệu: 19236
Thác bản bia thôn Đồng Ao xã Ô Cách 烏格社同村, sưu tầm ở chùa thôn Đồng Ao xã Ô Cách huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 68 cm, gồm 16 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 15 (1940).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
-Hành trạng, công tích nhân vật.
-Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Thôn Đồng Ao xã Ô Cách từ xưa đã có đình thờ phụng một vị Âm thần là Vương phi nhà Triệu Tống sang lánh nạn, sau tự trầm mình xuống biển Nam. Dân thôn lập đền thờ, trải các đời cầu đảo đền được linh ứng.
Năm Bảo Đại thứ 2 (1927) toàn thôn họp bàn tu sửa, bà Đàm Hiền cúng một số tiền vào việc đó. Năm Bảo Đại thứ 15 lại cúng tiền để tu sửa đình. Nay lập bia để ghi nhớ công đức của bà.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)