Công đức bi minh

Công đức bi minh

Thông tin cơ bản

Công đức bi minh
功德碑銘
Kí hiệu: 16438
Thác bản bia sưu tầm tại đền Thánh Mẫu làng Vấn Khẩu tổng Đồng Phù huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 58 x 98 cm, gồm 14 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 450 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 15 (1940).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên chư vị hưng công, hội chủ đã cúng vật liệu như gỗ, đá, vôi, gạch… để trùng tu chính tẩm đệ nhị cung và bức bình phong; như: ông Vũ Phạm Chất người Hà Nội cúng 1 lá cờ đại, của hiệu Vạn Thành ở Hải Phòng cúng 2 thước đá, ông Nguyễn Thế Môn, bà Nguyễn Thị Hạnh,…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)