Cúng điền Thiên Phúc tự bi

Cúng điền Thiên Phúc tự bi

Thông tin cơ bản

Cúng điền Thiên Phúc tự bi
供田天福寺碑
Kí hiệu: 3951/3952
Thác bản bia xã Đại Lâm huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣大林社, sưu tầm tại chùa Thiên Phúc xã Đại Lâm tổng Phong Xá huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 38 x 59 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 360 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thọ thứ 5 (1662).
Người soạn: Ngô Đạo Nhuận 吳道潤; nhà sư.
Người viết chữ: Nguyễn Công Đương 阮公當; chức vị: Thư tả bản xã.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà vãi Nghiêm Thị Khiên là người mộ đạo ưa làm việc thiện. Trước đây, bà đã cúng một thửa ruộng cho xã để bắc cầu mở bến và 1 dật 4 lạng bạc để sửa chùa. Nay bà đã ngoài 70 tuổi, không có con thừa tự, bà đem 7 thửa ruộng cúng làm của Tam bảo, giao cho các sãi vãi cày cấy lấy tiền đèn hương cúng giỗ cho bà. Ghi vị trí diện tích các mảnh ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)