Đại Bi tự bi ký/Hưng công hội chủ ký

Đại Bi tự bi ký/Hưng công hội chủ ký

Thông tin cơ bản

Đại Bi tự bi ký/Hưng công hội chủ ký
大悲寺碑記/興功會主記
Kí hiệu: 13336/13337
Thác bản bia xã Ngọc Lâm huyện Tứ Kỳ phủ Hạ Hồng 下洪府四岐縣玉林社, sưu tầm ở chùa Đại Bi xã Ngọc Lâm tổng Ngọc Lâm huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 56 x 89cm, gồm 28 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 4 (1708).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Đại Bi ở xã Ngọc Lâm là danh lam cổ tích nhưng chùa chưa có hành lang hậu phòng lầu gác. Vào năm Đinh Hợi (1707) các hội chủ bản xã đã góp tiền của để xây dựng hành lang, gác chuông, hậu đường và tạo 12 pho tượng Phật chùa Đại Bi. Ghi họ và tên các vị hội chủ, những người đóng góp tièn của vào việc tu sửa chùa. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)