Đại Bi tự

Đại Bi tự

Thông tin cơ bản

Đại Bi tự
大悲寺
Kí hiệu: 13207/13208
Thác bản bia chùa Đại Bi xã Bối Khê 貝溪社大悲寺, sưu tầm ở chùa Đại Bi xã Bối Khê huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản bia 2 mặt, khổ 55 x 95cm, gồm 38 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Hồng Thuận thứ 7 (1515).
Người soạn: họ Nguyễn 阮 (?); quê quán: không ghi; học vị : Đồng Tiến sĩ khoa Quí Sửu; chức vị: Tướng quân trấn sứ Đô chỉ huy sứ Đề hình Án sát Ngự sử.
Người viết: mờ.
Người khắc: mờ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Đại Bi là danh lam cổ tích. Vào những năm Khai Hựu nhà Trần, Thánh Trân công chúa đã cho đúc một quả chuông lớn. Trải qua năm tháng chùa bị đổ nát. Năm Thái Hòa thứ 7 (1448) triều vua Lê Nhân Tông, quan điện Nội giám họ Bùi tên Hùng đã cùng với các quan địa phương và mọi người trong làng, quyên góp tiền của để tu sửa chùa. Ghi họ và tên những người có công đóng góp tiền của vào việc tu sửa chùa để biểu dương công đức. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)