Đại Càn điện tạo lệ cổ tích bi

Đại Càn điện tạo lệ cổ tích bi

Thông tin cơ bản

Đại Càn điện tạo lệ cổ tích bi
大乾殿皂隸古跡碑
Kí hiệu: 2852/2853
Thác bản bia thôn Càn Miếu xã Hương Cần huyện Quỳnh Lưu phủ Diễn Châu 演州府瓊留縣香芹社乾廟村, sưu tầm tại thôn Càn Miếu xã Hương Cần tổng Hoàng Mai huyện Quỳnh Lưu phủ Diễn Châu tỉnh Nghệ An.
Thác bản 2 mặt, khổ 47 x 70 cm, gồm 31 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không rõ.
Niên đại ước đoán: thời Nguyễn.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Công văn triều đình (sắc, lệnh, chỉ dụ).
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Dân thôn Càn Miếu dựng bia khắc nội dung các giấy tờ lệnh chỉ do triều đình ban cấp cho đền và dân thôn Càn Miếu vào các thời gian khác nhau, bao gồm: lệnh chỉ năm Hưng Long thứ 10 (1302); lệnh chỉ năm Hồng Đức thứ 2 (1471) về việc cung tiến cho đền hai người thị nữ Hoàng Thị Hảo và Nguyễn Thị Điếm; sắc chỉ năm Cảnh Trị thứ 1 (1663) chuẩn tấu cho bản thôn thờ thần Đại Càn quốc gia Nam Hải Tứ vị thành nương, miễn trừ các khoản phu sai đê lộ, vận tải; lệnh chỉ các năm Khánh Đức 1 (1649), Thịnh Đức 3 (1665), Cảnh Trị 2 (1664) chuẩn miễn thuế lệ và sai dịch cho dân thôn Đại Càn; sự kiện năm Tự Đức Ất Mão (1855) tu sửa long kiệu. Có bài minh 50 câu ca tụng đền Đại Càn.
Ghi chú: Trong nội dung bia có đề cập đến văn kiện năm Tự Đức Ất Mão cho thấy bia được dựng hoặc khắc lại, bổ sung vào thời gian sau niên đại đời Nguyễn này.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)