Đại Đồng am nhị tự thị đình khê kiều bi

Đại Đồng am nhị tự thị đình khê kiều bi

Thông tin cơ bản

Đại Đồng am nhị tự thị đình khê kiều bi
大同庵二寺市亭溪橋碑
Kí hiệu: 5903/5904
Thác bản bia xã Cẩm Viên huyện Bạch Hạc phủ Tam Đới 三帶府白鶴縣錦園社, sưu tầm tại chùa xã Cẩm Viên huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 65 x 116 cm, gồm 46 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Hưng Trị thứ 3 (1590).
Người soạn: Chu Đức Chính 周德政; học vị: Giám sinh.
Người viết chữ 1: Cao Văn Giáo 高文教; quê quán: xã Cẩm Viên; học vị: Sinh đồ.
Người viết chữ 2: Phạm Phong 范豐; quê quán: xã An Dục huyện Phụ Phượng; học vị: Sinh đồ.
Người khắc: Cao Doãn Thịnh 高君盛; quê quán: xã Nhật Chiêu.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Đại sĩ Cẩm Tuyền cùng các thiện nam tín nữ thuộc các xã trong 4 huyện thuộc 3 phủ đã góp tiền để tu sửa lại thượng điện, am chùa Đại Đồng và xây đình, lập chợ, dựng cầu, tô tượng, đúc chuông. Ghi tên người công đức đóng góp.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)