Đại Khánh tự bi

Đại Khánh tự bi

Thông tin cơ bản

Đại Khánh tự bi
大慶寺碑
Kí hiệu: 4483
Thác bản bia xã Khoái Khê huyện Gia Định phủ Thuận An 順安府嘉定縣快溪社, sưu tầm tại chùa Đại Khánh xã Khoái Khê tổng Xuân Lai huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 88 x 145 cm, gồm 37 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đức Long thứ 3 (1631).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Phúc Khánh là nơi phúc địa ở bản xã, trải năm tháng đã bị hư hỏng, nay có Đại pháp sư Ngô Thị Ngọc Thuần hiệu Tịnh Hạnh Bồ tát cùng con nuôi là Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Phúc đã cùng các hưng công tín chủ ở bản xã trùng tu lại chùa. Bia ghi danh sách những người công đức đóng góp và có bài minh ca ngợi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)