Đại Khánh tự tân tạo thạch xế bi

Đại Khánh tự tân tạo thạch xế bi

Thông tin cơ bản

Đại Khánh tự tân tạo thạch xế bi
大慶寺新造石 砌碑
Kí hiệu: 6192
Thác bản bia xã Đặng Xá huyện Lương Tài phủ Thuận An 順安府良才縣鄧舍社, sưu tầm tại chùa Đại Khánh xã Trừng Xá tổng Trừng Xá huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 86 x 140 cm, gồm 25 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Đại Khánh ở xã Đặng Xá huyện Lương Tài là một cổ tích danh lam đẹp vào bậc nhất. Năm Ất Hợi, cung tần Nguyễn Thị Ngọc Thiêm, người bản xã đã dựng một cái am trong chùa, tạc tượng cha mẹ bà để thờ cho hai người được siêu sinh. Sau đó bà dựng lầu gác, đúc chuông đồng và cúng 2 mẫu ruộng cho làng làm ruộng tam bảo để cầu phúc cho bản thân. Bài minh 24 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)