Đại Từ tự bi

Đại Từ tự bi

Thông tin cơ bản

Đại Từ tự bi
大慈寺碑
Kí hiệu: 11449
Thác bản bia xã Đông Phan huyện Thanh Hà phủ Nam Sách 南策府青河縣東潘社, sưu tầm tại chùa Đại Từ xã Đông Phan tổng Bình Hà huyện Thanh Hà phủ Nam Sách.
Thác bản 1 mặt, khổ 81 x 124cm, gồm 25 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Hồng Ninh thứ 2 (1592).
Người soạn: Nguyễn Phúc Thành 阮福成.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ngày 13 tháng 3 năm Tân Mão (1591), các sãi vãi xã Đông Phan đã phát tâm công đức tạc 4 pho tượng Bồ Tát, 2 pho tượng Nam Tào Bắc Đẩu, 18 pho tượng La Hán, 2 pho tượng Kim Đồng Ngọc Nữ và thuê thợ làm đồ tế khí cho chùa Đại Từ. Ghi họ và tên những người có công đức vào việc tạc tượng chùa Đại Từ để biểu dương.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)