Đại xá

Thông tin cơ bản

Đại xá
大舍
Kí hiệu: 17858
Thác bản tấm đá sưu tầm ở chùa Vĩnh Phúc xã An Trưởng tổng Quảng An phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 42 x 60 cm, gồm 1 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Lịch sử di tích.
Tóm lược nội dung:
Tấm đá khắc 2 chữ Đại xá.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)