Đăng Hộ Thành sơn

Đăng Hộ Thành sơn

Thông tin cơ bản

Đăng Hộ Thành sơn
登護城山
Kí hiệu: 5667
Thác bản bia sưu tầm tại núi Thúy Sơn thành tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 66 x 105 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 70 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thiệu Trị thứ 2 (1842).
Người soạn: Hoàng đế Thiệu Trị 紹治皇帝.
Chủ đề:
– Lịch sử di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bài thơ ngự chế “Đăng Hộ Thành sơn” của vua Thiệu Trị, ca ngợi cảnh đẹp của núi Dục Thúy, có núi có sông. Lời “Án” nói đây là nơi có địa thế hiểm yếu của nước nhà. Thời Trần, Trương Hán Siêu gọi tên là núi Dục Thúy. Đời Lê xây hành cung ở đây, gọi là cung Sơn Thủy. Các vua triều Lê như Thánh Tôn, Hiến Tôn, Tương Dực và tao nhân mặc khách các đời đều đề thơ khắc vào vách đá. Nay nhà vua còn thấy vị trí và địa thế hiểm yếu của Dục Thúy có thể đặt pháo đài canh giữ, và nên đổi tên là “Hộ Thành sơn”. Khi về nhà vua sẽ xuống dụ cho quan tỉnh nghị bàn về việc này.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)