Đề danh bi đình kí

Đề danh bi đình kí

Thông tin cơ bản

Đề danh bi đình kí
題名碑亭記
Kí hiệu: 1328a/ 01328b
Thác bản bia sưu tầm tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 2 mặt, khổ 81 x 130 cm, gồm 36 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Tự Đức thứ 16 (1863)
Người soạn: Lê Hữu Thanh 黎有聲; học vị: Hoàng giáp khoa Tân Hợi (1851); chức vị: Bố chính sứ Hà Nội
Người nhuận sắc: Đặng Tá 鄧佐; chức vị: Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ, Hà Nội Án sát sứ
Người giám định: Tôn Thất Hàn 尊室翰; chức vị: Tổng đốc quan phòng Hà Ninh
Người viết chữ: Trần Quang Luyện 陳光練; quê quán: thôn Yên Ninh huyện Vĩnh Thuận; học vị: Tú tài
Chủ đề:
Lịch sử di tích
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Bia đề danh Tiến sĩ dựng thành 2 hàng tả hữu ở cổng Văn miếu cố đô Thăng Long, các bia khắc về các khoa thi Hội, từ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo, đến khoa Kỷ hợi niên hiệu Cảnh Hưng, hiện còn 82 mặt bia, chỉ còn mươi phần so với trăm nghìn phần lúc đầu Trải qua thời gian, nay bia mờ mất hơn 10 tấm Những tấm bia khác thì đặt rải rác phân tán Phần lớn đã bị hoen mờ, chữ không thể đọc hết được Vì thế ông Lê Hữu Thanh bàn với quan Chế đài và Niết đài cho làm đình lợp ngói, mỗi bên hai toà, mỗi tòa 11 gian rồi dồn các tấm bia vào đó để gìn giữ Những tấm bia nào bị hoen mờ thì đối chiếu sách Đăng khoa lục mà khắc lại Mặt sau ghi tên các vị quan viên văn võ cúng tiền vào việc xây dựng bi đình

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)