Đệ tam tổ Lý trạng nguyên hành trạng

Đệ tam tổ Lý trạng nguyên hành trạng

Thông tin cơ bản

Đệ tam tổ Lý trạng nguyên hành trạng
第三祖李狀元行狀
Kí hiệu: 4364
Thác bản bia xã Vạn Tư 萬斯社, sưu tầm tại đền Lưỡng quốc Trạng nguyên thôn Phúc Lộc xã Vạn Tư huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh
Thác bản 1 mặt, khổ 83 x 120 cm, gồm 24 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 18 (1865).
Người hiệu đính: Nguyễn Phẩm 阮品; tước hiệu: Tốn Phủ; học vị: Phó bảng khoa Giáp Thìn; chức vị: Phụng nghị đại phu, Sơn Tây Đốc học.
Người viết chữ: Nguyễn Đăng Hiểm 阮登隒; quê quán: xã Hương Triện; học vị: Tú tài.
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Tiểu sử, hành trạng Trúc Lâm thiền sư Đệ tam tổ: Lý Đạo Tái là người xã Vạn Tư, cha ông là Huệ Tổ có công đánh giặc Chiêm Thành. Ông sinh ra từ giấc mộng lạ. Mẹ ông một hôm vào núi hái thuốc, nằm nghỉ tránh nắng, mộng thấy một người tướng khỉ mặc áo vàng đầu đội mũ, ném mặt trời vào bụng. Trở về nói với Huệ Tổ thì biết đấy là mộng mang thai. Sau 12 tháng thì sinh ra ông, khôi ngô dĩnh ngộ. Năm Trần Thánh Tông, Bảo Phù 2 (1274), ông thi đỗ Trạng nguyên, làm quan Thị nội, được theo vua đến chùa Vĩnh Nghiêm nghe thiền sư Pháp Loa thuyết pháp, giác ngộ đạo Phật, lấy pháp hiệu Huyền Quang, trụ trì chùa Vân Yên núi Yên Tử. Ông được vua Trần Nhân Tông sai tu soạn các kinh về đạo Phật. Năm Hưng Long 12 (1304) về xây dựng chùa Đại Bi trên nền nhà cũ ở quê nhà. Sau sự kiện cung nữ Điểm Bích, ông được vua Trần lấy làm người kế tục đạo pháp. Ông qua đời năm Khai Hựu 6 (1334), được vua tôn làm Trúc Lâm thiền sư Đệ Tam Tổ (chú thích về sách Tam Tổ thực lục nói rằng: đời Minh Tuyên Đức, sách bị Hoàng Phúc đem về Trung Quốc. Năm Lê Nguyên Hòa 16 (1584), Tô Xuyên hầu Lê Quang Bí đi sứ Trung Quốc được cháu tằng tôn của Hoàng Phúc biếu đem về nước).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)