Di phụng tự lưu truyền thạch bi/Bạch Trữ tự

Di phụng tự lưu truyền thạch bi/Bạch Trữ tự

Thông tin cơ bản

Di phụng tự lưu truyền thạch bi/Bạch Trữ tự
遺奉祀留傳石碑/白貯寺
Kí hiệu: 16394/16395
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Bạch Trữ (nay đổi chùa Khánh Vân) xã Phú Ổ tổng Thạch Xá huyện Thạch Thất tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 35 x 56 cm, gồm 28 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thọ (1658- 1661).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi về bà Nguyễn Thị Ngọc Điện cúng cho xã 1 nén bạc và ruộng để dùng việc tế lễ. Quan viên, dân làng tôn bầu ông bà, bố mẹ của bà làm Hậu phật, lại cho phụ thờ ở chùa. Định lệ cúng giỗ hàng năm và ghi vị trí các thửa ruộng. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)