Diễn khánh lưu hậu bi

Diễn khánh lưu hậu bi

Thông tin cơ bản

Diễn khánh lưu hậu bi
衍慶留後碑
Kí hiệu: 1923/1924
Thác bản bia thôn Miếu xã Tử Trầm huyện Yên Sơn phủ Quốc Oai 國威府安山縣紫沉社廟村, sưu tầm tại đình thôn Miếu xã Long Châu tổng Bất Lạm phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây
Thác bản 2 mặt, khổ 37 x 77 cm, gồm 16 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 450 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 5 (1709)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Vợ chồng ông Nguyễn Viết Tạo người xã Lương Xá huyện Chương Đức cúng 70 quan tiền và 5 sào ruộng cho để đóng thuế thay cho thôn Dân thôn cảm kích lòng tốt của ông bà, bèn lập bia ghi công đức Sau khi ông bà qua đời sẽ cúng giỗ theo nghi thức trong bia

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)