Diễn Khánh lưu truyền vạn đại

Diễn Khánh lưu truyền vạn đại

Thông tin cơ bản

Diễn Khánh lưu truyền vạn đại
演慶流傳萬代
Kí hiệu: 19253
Thác bản bia sưu tầm ở chùa động Linh Tiên thôn Lương xã Vũ Giang tổng Hòa Ngải huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 82 cm, gồm 22 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Toàn bộ bia ghi tên các vị hưng công hội chủ và những người được bầu Hậu ở chùa như: hưng công hương lão Trần Tước vợ là Trần Thị Đại người thôn Lương Xá, Trương An và vợ là Trần Thị Hiển người xã Châu Cầu, hội chủ Trần Quốc Dụng và vợ là La Thị Bảo, Trần Khắc Nhượng và vợ là Lê Thị Côn, v.v…
Ghi chú: Bia mờ, vỡ mất một số chữ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)