Diên Khánh phật tự bi ký

Diên Khánh phật tự bi ký

Thông tin cơ bản

Diên Khánh phật tự bi ký
延慶佛寺碑記
Kí hiệu: 4029
Thác bản bia xã Trung Châu huyện Phụ Dực phủ Thái Bình 太平府附翼縣中州社, sưu tầm tại chùa xã Trung Châu tổng Lương Xá huyện Phụ Dực tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 66 cm, gồm 28 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thịnh Đức thứ 1 (1653).
Người soạn: họ Nguyễn 阮; học vị: Quốc tử giám Giám sinh.
Người viết chữ: Nguyễn Duy Tiên; quê quán: xã Vọng Lỗ huyện
Phụ Dực.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bản xã hưng công trùng tu tô tượng Phật chùa Diên Khánh. Bà Trần Thị Sính hiệu Từ Quang là người tôn sùng đạo Phật, đã cúng cho xã 45 quan tiền, 1 mẫu ruộng, 1 con lợn. Dân làng suy tôn bà làm Hậu thần hưởng cúng tế hàng năm. Có bài minh ca ngợi và ghi tên các quan viên chức sắc ký bầu Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)