Diên Khánh tự bi kí/Công đức kỉ minh

Diên Khánh tự bi kí/Công đức kỉ minh

Thông tin cơ bản

Diên Khánh tự bi kí/Công đức kỉ minh
延慶寺碑記/功德己銘
Kí hiệu: 16170/16171
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Diên Khánh tỉnh Lạng Sơn.
Thác bản 2 mặt, khổ 64 x 105 cm, gồm 36 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 4 (1796).
Người soạn: Thanh Bồng hầu; chức vị: Khâm sai Lạng Sơn xứ Hiệp trấn Hiển lộc trung đại phu Hộ bộ Tả thị lang.
Người viết chữ: Nguyễn Đình Hựu 阮廷祐; quê quán: xã Dục Tú huyện Đông Ngạn phủ Từ Sơn.
Người khắc: Nguyễn Văn Cấn 阮文艮; chức vị: Bạt thạch.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Diên Khánh vốn có tên là Phúc Khánh là danh lam cổ tích. Do lâu ngày hư hỏng, nên nay các quý quan và phập phương công đức tu tạo, mở ruộng qui mô chùa, đúc chuông và tô tượng Phật. Ghi họ và tên chư vị công đức, trong đó có Lại bộ lang trung Nhuệ Đức tử cùng gia đình cúng 40 quan tiền, chỉ huy sứ Toàn Nghĩa bá cúng 11 quan, cùng nhiều thiện tín khác.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)