Diên Phúc linh tự

Diên Phúc linh tự

Thông tin cơ bản

Diên Phúc linh tự
延福靈寺
Kí hiệu:12894
Thác bản bia xã Liễu Chàng huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣柳幢社, sưu tầm tại chùa Diên Phúc xã Liễu Chàng tổng Thạch Khôi huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 75cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Long Đức thứ 4 (1735).
Người soạn: không ghi..
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc lão nhiêu Vương Thiên Tuế tự Phúc Đăng ở xã Liễu Chàng là người sùng đạo, đã cúng 15 quan tiền để làng tu sửa chùa, lại bỏ ra 4 sào ruộng làm ruộng Tam bảo. Quan viên, hương lão và dân xã Liễu Chàng tôn bầu ông làm Hậu phật. Ghi vị trí và diện tích ruộng cúng, qui định 2 sào giao cho dân luân phiên cày cấy lấy hoa lợi cúng giỗ Hậu phật hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)