Diên Phúc thiền tự/Hậu phật bi kí

Diên Phúc thiền tự/Hậu phật bi kí

Thông tin cơ bản

Diên Phúc thiền tự/Hậu phật bi kí
延福禪寺/後佛碑記
Kí hiệu:12888/12889
Thác bản bia xã Liễu Chàng huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng下洪府嘉福縣柳幢社, sưu tầm tại chùa Diên Phúc xã Liễu Chàng tổng Thạch Khôi huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 47 x 78cm, gồm 27 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Long Đức thứ 4 (1735).
Người viết: Pháp Định 法琔.
Người khắc: Nguyễn Danh Bá 阮名播.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc tín vãi họ Nguyễn hiệu Diệu Kính ở xã Liễu Chàng là người tôn sùng đạo Phật, đã cúng 15 quan tiền giúp làng tu sửa chùa. Quan viên, hương lão và dân xã Liễu Chàng tôn bầu bà làm Hậu phật. Bà lại cúng 4 sào ruộng làm ruộng Tam bảo. Dân xã qui định sau khi bà mất dùng 2 sào giao cho dân luân phiên cày cấy lấy tiền gạo cúng giỗ bà vào ngày kị. Ghi vị trí và diện tích ruộng cúng tiến. Có bài vị Hậu phật, ghi ngày sinh và ngày mất. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)