Diên Phúc tự chung các điền bi ký/Thủy tạo điền công đức lập bia

Diên Phúc tự chung các điền bi ký/Thủy tạo điền công đức lập bia

Thông tin cơ bản

Diên Phúc tự chung các điền bi ký/Thủy tạo điền
công đức lập bia
延福寺鍾閣田碑記/始造田功德立碑
Kí hiệu: 6232/6233
Thác bản bia xã Yên Viên huyện Yên Việt phủ Bắc Hà đạo Kinh Bắc nước Đại Việt 大越國京北道北河府安越縣安園社, sưu tầm tại chùa xã Yên Viên huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 3 mặt, khổ 68 x 106 cm, gồm 53 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đức Long thứ 7 (1635).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Văn thơ.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Diên Phúc ở xã Yên Viên huyện Yên Việt phủ Bắc Hà là nơi cổ tích danh lam. Quan viên, nhân dân trong xã đã đóng góp tiền của tu sửa gác chuông, đúc chuông, xây thềm gạch cho chùa thêm trang nghiêm đẹp đẽ. Công việc tu sửa làm trong hai năm mới hoàn thành. Có ghi họ tên những người đóng góp vào việc tu sửa chùa. Có bài minh 30 câu ca ngợi công đức. Nhân dịp này nhà sư trụ trì chùa là Nguyễn Khắc Minh cho khắc bia toàn bộ các thửa ruộng tam bảo, vườn cây của chùa do các thiện tín tiến cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)