Diễn Trạch từ cung thuật chi bi

Diễn Trạch từ cung thuật chi bi

Thông tin cơ bản

Diễn Trạch từ cung thuật chi bi
衍澤祠恭述之碑
Kí hiệu: 1187/1188
Thác bản bia sưu tầm tại đền thờ họ Ngô xã Tả Thanh Oai, tổng Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 70 x 137 cm, gồm 31 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: năm Đinh Sửu
Niên đại ước đoán: Gia Long thứ 16 (1817)
Người soạn 1: Lê Giác 黎玨; quê quán: Nam Đường, Nghệ An; chức vị: Cung phụng sứ, Cai cơ, Ngự doanh sứ; tước Chung Nhạc hầu
Người soạn 2 và viết chữ: Ngô Thì Du 吳時悠
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Thơ văn
Tóm lược nội dung:
Bài văn bia do Lê Xác soạn thuật tiểu sử của thầy học của mình là Ngô Văn Túc (tức Ngô Thì Đạo cháu gọi Ngọ Phong công Ngô Thì Sĩ là bác) Tiên sinh sinh năm Long Đức Nhâm Tí (1732) đời vua Lê Thuần Tông, đỗ Hoằng từ ra làm quan ở Thụy Anh, Nam Chân, Anh Đô, lập được nhiều chính tích, thăng làm Hiến đài Kinh Bắc Năm Bính Ngọ (1786) gặp buổi quốc nạn, ông lui về ở ẩn vì không chịu thờ hai vua (bất sự nhị tính) Ông mất năm Nhâm Tuất thọ 71 tuổi Có bài minh ca ngợi Mặt sau bia có trích bài thơ Ngôn hoài tuyển 40 vận trong tổng số 80 vận của Ngô Văn Túc do con trai ông là Ngô Thì Du thuật lại và viết chữ
Ghi chú: Chữ ghi niên đại trên thác bản bị bôi xóa

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)