Đinh gia thiện chí

Đinh gia thiện chí

Thông tin cơ bản

Đinh gia thiện chí
丁家善誌
Kí hiệu: 7900
Thác bản bia sưu tầm tại từ đường họ Đinh xã An Lưu tổng An Trường phủ Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An.
Thác bản 1 mặt, khổ 37 x 61 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 8 (1809).
Người soạn: Đinh Văn Nhã 丁文雅; chức vị: Hàn lâm viện Tham hiệp trấn Thanh Hoa; tước: Nhã Lượng hầu.
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Quan Hàn lâm viện, Tham hiệp trấn Thanh Hoa Nhã Lượng hầu [Đinh Văn Nhã] tự thuật tiểu sử bản thân lưu lại cho con cháu. Ông thi trúng Sảo thông đời Lê, thì gặp hồi Tây Sơn nổi dậy, tạm giữ chức Ty lại. Năm Giáp Dần nhân công sự vào thành Nha Trang, ông vượt núi vào yết kiến xin theo vua Nguyễn, được trọng dụng bổ nhập Hàn lâm viện. Năm Nhâm Tuất theo xa giá nhà vua đi đánh Tây Sơn được lệnh lưu lại giữ đồn Dinh Cầu, rồi bổ Tri huyện huyện Kì Hoa, Tri huyện huyện Nghi Xuân, thăng Tri phủ phủ Tĩnh Gia rồi thăng làm Tham hiệp trấn Thanh Hoa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)