Đỗ thôn Linh Ứng tháp tự bi

Đỗ thôn Linh Ứng tháp tự bi

Thông tin cơ bản

Đỗ thôn Linh Ứng tháp tự bi
杜村靈應塔寺碑
Kí hiệu: 9140
Thác bản bia thôn Đỗ xã An Triền huyện Nam Xương phủ Lị Nhân đạo Sơn Nam nước Đại Việt 大越國山南道莅仁府南昌縣安廛社杜村, sưu tầm ở chùa xã An Trạch tổng An Trạch huyện Nam Xương phủ Lý Nhân tỉnh Hà Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 52 x 66 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 640 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thọ thứ 1 (1658).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên những người thôn Đỗ đã tiến cúng tiền bạc để sửa chữa thượng điện, đài thiêu hương, tam quan, tô tượng Phật tại chùa Linh Ứng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)