Đoài hạng Hậu bi kí

Đoài hạng Hậu bi kí

Thông tin cơ bản

Đoài hạng Hậu bi kí
兌巷后碑記
Kí hiệu: 14853
Thác bản bia sưu tầm tại thôn Bão Đức xã Mộ Đạo tổng Hương Canh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 53 x 94 cm, gồm 16 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Dân ngõ xây dựng vài gian gian nhà thờ nhưng chi phí rất tốn kém. Các ông tự Phúc Toán, tự Phúc Lưu và các bà hiệu Diệu Lộc, Diệu Quán, Diệu Trần v.v… đã xuất tiền của trợ giúp ngõ để xây dựng nhà thờ; mỗi người lại cúng 5 sào ruộng làm ruộng tự điền. Bản ngõ tôn bầu các vị làm Hậu ngõ. Hàng năm hưởng cúng tế, ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến và lệ cúng giỗ Hậu hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)