Đoàn kiều bi kí

Đoàn kiều bi kí

Thông tin cơ bản

Đoàn kiều bi kí
段橋碑記
Kí hiệu: 19763
Thác bản bia thôn Đoàn xã Đoàn Lâm huyện Gia Lộc phủ Ninh Giang trấn Hải Dương 海陽鎮寧江府嘉福縣段林社段村, sưu tầm tại đền thôn Đoàn xã Đoàn Lâm tổng Đoàn Lâm huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 67 x 120 cm, gồm 23 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 8 (1827).
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
– Biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Toàn dân thôn Đoàn có tu sửa lát gạch đá cho cây cầu của thôn, công việc hoàn thành dựng bia ghi công đức. Văn bia cầu này đã được Tiến sĩ họ Đỗ triều trước soạn, đại khái nói rằng: cầu xây nên là do công đức của đời trước, đời giữa thì tu sửa và đời sau thì tiếp tục mà tu tập, công đức ấy tồn tại cùng trời đất. Nay lại kế nối tinh thần đó, thuật lại văn trên bia, lưu danh muôn đời. Có kèm theo danh sách các vị tham gia công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)