Doanh kiến thạch kiều/Thiên thọ bình cách/Kì tra/Như sơn

Doanh kiến thạch kiều/Thiên thọ bình cách/Kì tra/Như sơn

Thông tin cơ bản

Doanh kiến thạch kiều/Thiên thọ bình cách/Kì tra/Như sơn
營建石橋/天壽平格/其砟/如山
Kí hiệu: 11679/11680/11681/11682
Thác bản bia xã An Lại huyện Thanh Hà phủ Nam Sách 南策府青河縣安賴社, sưu tầm tại đình xã An Lại tổng Hoằng Lại huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương.
Thác bản 4 mặt, khổ 49 x 84cm và 14 x 84cm, gồm 41 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 47 (1786).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ở địa phận 3 xã An Lại, Hoằng Lại và Lương Lại có một khe nước đọng bùn lầy không thuận tiện cho việc đi lại. Nay nhân dân địa phương hưng công xây dựng chiếc cầu đá để thuận tiện cho sinh hoạt của nhân dân trong vùng. Ghi họ và tên các vị hưng công, hội chủ và những người đóng góp công đức vào việc xây cầu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)