Đông giáp Hậu bi

Đông giáp Hậu bi

Thông tin cơ bản

Đông giáp Hậu bi
東甲后碑
Kí hiệu: 16038
Thác bản bia giáp Đông xã Vị Lương tổng Đông Mặc huyện Mĩ Lộc 美祿縣東墨總渭梁社東甲, sưu tầm tại đình xã Vị Lương tổng Đông Mặc huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 51 x 61 cm, gồm 10 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại năm Tân Tị (1941).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ba vị thiện tín ở giáp Đông xã Vị Lương huyện Mĩ Lộc đã cúng ruộng cho làng để làng canh tác thu hoa lợi và xin được cúng giỗ cho bản thân ở đình. Ghi họ và tên, húy hiệu, ngày giỗ của ba vị: ông họ Vũ húy Lượng, ông họ Trần húy Thái và bà họ Trần húy Quyến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)