Đồng mang bi kí

Đồng mang bi kí

Thông tin cơ bản

Đồng mang bi kí
銅鋩碑記
Kí hiệu: 1277/1294
Thác bản bia xã Yên Sở huyện Đan Phượng 丹鳳縣安所社, sưu tầm tại miếu xã Yên Sơn huyện Đan Phượng tổng Dương Liễu tỉnh
Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 105 cm và 15 x 98 cm, gồm 32 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1100 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: năm thứ 2
Niên đại ước đoán: thời Tây Sơn hoặc đầu thời Nguyễn, niên đại khoảng từ 1788 đến 1831
Người soạn: không ghi
Chủ đề: Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Xã Yên Sở tiến hành đúc chiếc kích bằng đồng để thờ Công việc tiến hành trong 3 tháng, phí tổn rất nhiều Ngoài các khoản cúng tiến công đức, xã còn phải thu bổ từ dân các giáp trong xã mỗi người 1 mạch Bia ghi danh sách các thành viên đóng góp, chia ra các hạng, như: hưng công, thu bổ của bản xã và cung tiến
Ghi chú: Hai chữ ghi niên đại trên thác bản bị bôi xóa

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)