Đức Bác giáp chủ gia tiên tổ liệt vị bi

Đức Bác giáp chủ gia tiên tổ liệt vị bi

Thông tin cơ bản

Đức Bác giáp chủ gia tiên tổ liệt vị bi
德博甲主家先祖烈位碑
Kí hiệu: 17115
Thác bản bia sưu tầm ở đình Đức Bác phố Đức Viên Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 20 x 35 cm, gồm 6 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 40 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 3 (1891).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Trương Văn Ký, Trương Văn Phan, Trương Văn Hoành, gồm 6 người ở giáp Đức Bác dựng bài vị thờ các tiên tổ ở đình (dựng bài vị chung, không ghi rõ tên cụ thể từng người).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)